a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Niğde Belediyesi Ekim Ayı Meclis Toplantı Gündemi

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN EKİM/2020 TOPLANTISININ 07.10.2020 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ


1.Yoklama

2.Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin, Eylül/2020 toplantısının 08.09.2020 tarihli 2.Birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3.İlimiz Kent Mobilyaları kira müsteciri Şehir Işıkları Reklam San. ve Tic.Ltd.Şti.nin Covid 19 pandemisi nedeniyle kira bedelinin ertelenmesi taleplerinin müzakere ve karara bağlanması.

 

4.İlimiz Fertek-Niğde arasında çalışan otobüs sahiplerinin iki araçtan eşit pay alarak NİTUS’a katılmaları hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

5.EDS projesi kapsamında “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Ek:16. Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

6.Kale ve Çevresinde Yenileme Alanına ilişkin analiz çalışmalarının Koruma Kuruluna iletilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

7.İlimiz Merkez ilçe Kırbağları Mevkiinde yapılması planlanan Ulukışla- Boğazköprü Hattı Üstgeçit Projesine yönelik onaylanan plan değişikliği Valilikçe oluşturulan komisyonca uygun bulunmamış olup, aynı konuya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün itirazı ile ilgili, İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

8.Belediyemiz Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 116 sayılı kararıyla onaylanan, ilimiz Hıdırlık Mevki Atasanayi Bölgesi 2044 ada 1 parsel üzerinde yapılan plan değişikliğine gelen itirazla ilgili, İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

9.Belediyemiz Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 123 sayılı kararı ile onaylanan, ilimiz Merkez ilçe Yukarı Kayabaşı Mahallesi 636 ada 26 nolu taşınmazın çevresinde açılacak olan 24 metrelik yollara ilişkin plan değişikliğine gelen itirazla ilgili, İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

10.Belediyemiz Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 129 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan, ilimiz Merkez ilçe Hıdırlık Mevki 2170 nolu adanın güneyinde yer alan taşınmaza yönelik yapılması planlanan plan değişikliğine gelen itirazla ilgili, İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

11.Belediyemiz Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 140 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan ilimiz Merkez ilçe Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adaya ilişkin plan değişikliğine Veyis SARILAR, Nurettin ÖZBEK, Gülüstan GÖNEY ve Necati ÖZTÜRK’ ün itirazları ile ilgili, İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

12.Belediyemiz Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 141 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan ilimiz Merkez ilçe Aşağı Kayabaşı Mahallesi 676 adaya ilişkin plan değişikliğine Gülüstan GÖNEY’ in itirazı ile ilgili, İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

13.İlimiz Merkez ilçe Efendibey Mahallesi 3540 ada 1 nolu parselin güneyinde yer alan taşınmazın park alanından çıkartılarak “Resmi Kurum Alanı” olarak değiştirilmesini akabinde tahsisinin Bakanlıkları adına verilmesini isteyen İl Sağlık Müdürlüğünün talebiyle ilgili, İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

14.İlimiz Merkez ilçe Sarıköprü Mevki 3421 ada 2 nolu, mevcut imar durumu Eğitim Tesisi olan taşınmazın anaokulu yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsis edilmesini isteyen Milli Eğitim Müdürlüğünün talebiyle ilgili İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

15.İlimiz Merkez ilçe Hıdırlık Mevki 2172, 2171, 2168, 2002 ve 1970 nolu adaların mevcut imar durumu Hmax:10.50 Küçük Sanayi Alanı olan taşınmazların ön bahçe mesafesinin 10 metre olarak belirlenmesi hususundaki İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

16.İlimiz Sarıköprü Mevki 64 ada 40, 83 ve 84 nolu parsellerin mevcut imar durumu bir kısmı E:2.00 Hmax:50.50 konut kullanımı iken bir kısmı da yol alanında kalan taşınmazların yer aldığı imar adası sınırının parsel sınırına göre düzenlenmesini isteyen Metin YÜCEL’ in talebiyle ilgili, İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

17.İlimiz Merkez ilçe Kırbağları Mevki 427 ada 72 nolu parselin batısında yer alan trafo alanının ekli krokide gösterilen koordinatlara taşınmasını isteyen MEDAŞ A.Ş.’ nin talebiyle ilgili, İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

18.İlimiz Merkez ilçe Kırbağları Mevkii 55 ada 412 nolu parsele ilişkin ekli krokide gösterilen değişikliğin yapılması hususundaki İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.

 

19.Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

20.Dilek ve temenniler.

 

21.Kapanış.