a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
2020 Ekim Ayı Meclis Kararları

 

NİĞDE BELEDİYE MECLİSİNİN 2020 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN EKİM/2020 TOPLANTISININ 07/10/2020 TARİHLİ BİRLEŞİMİNE AİT KARAR ÖZETİ

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 166

Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin Eylül/2020 toplantısının 08.09.2020 tarihli 2. birleşiminde alınan kararlara ait karar tamamen okunarak tasvip olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 167

İlimiz Kent Mobilyaları kira müsteciri Şehir Işıkları Reklam San. ve Tic.Ltd.Şti.nin Covid 19 pandemisi nedeniyle kira bedelinin ertelenmesi talepleri açık oylamaya konulmak suretiyle mevcudun (32 oyla) oybirliğiyle kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 168

İlimiz Fertek-Niğde arasında çalışan otobüs sahiplerinin iki araçtan eşit pay alarak NİTUS’a katılmaları hususu müzakere açılarak, teknik rapora istinaden Fertek Niğde arasında çalışan otobüs sahiplerinin iki araçtan eşit pay alarak NİTUS a katılmaları kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 169

EDS projesi kapsamında “2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun Ek:16. Maddesinin Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar” çerçevesinde Valilik, Emniyet Müdürlüğü ve Resmi Kurumlar ile Belediye Başkanlığımız arasında yapılması planlanan protokolün imzalanması için Belediye Başkanına yetki verilmesi kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 170

Kale ve Çevresinde Yenileme Alanına ilişkin analiz çalışmalarının Koruma Kuruluna iletilmesi hususu müzakereye açılarak, konunun kabulü hususu kabul edildi.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 171

İlimiz Kırbağları Mevkiinde yapılması planlanan Ulukışla- Boğazköprü Hattı Üstgeçit Projesine yönelik onaylanan plan değişikliği Valilikçe oluşturulan komisyonca uygun bulunmamış, aynı konuya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün itirazı ile ilgili komisyona ek süre verilmesi hususundaki İmar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 172

Belediyemiz Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 116 sayılı kararıyla onaylanan, ilimiz Hıdırlık Mevki Atasanayi Bölgesi 2044 ada 1 parsel üzerinde yapılan plan değişikliğine gelen itirazla ilgili, itirazın reddi hususundaki İmar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 173

Belediyemiz Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 123 sayılı kararı ile onaylanan, Yukarı Kayabaşı Mahallesi 636 ada 26 nolu taşınmazın çevresinde açılacak olan 24 metrelik yollara ilişkin plan değişikliğine gelen itirazla ilgili, komisyona ek süre verilmesi kabul olundu.


Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 174

Belediyemiz Meclisinin 06.07.2020 tarih ve 129 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan, Hıdırlık Mevki 2170 nolu adanın güneyinde yer alan taşınmaza yönelik yapılması planlanan plan değişikliğine gelen itirazla ilgili, itirazın reddine ve ekli krokide gösterilen plan değişikliğinin uygunluğu hususundaki İmar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020

Karar No : 175

Belediyemiz Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 140 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan Aşağı Kayabaşı Mahallesi 675 adaya ilişkin plan değişikliğine Veyis SARILAR, Nurettin ÖZBEK, Gülüstan GÖNEY ve Necati ÖZTÜRK’ ün itirazlarının reddi hususundaki İmar komisyon raporu kabul olundu.


Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 176

Belediyemiz Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 141 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan Aşağı Kayabaşı Mahallesi 676 adaya ilişkin plan değişikliğine Gülüstan GÖNEY’ in itirazı ile ilgili, itirazın reddi hususundaki İmar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 177

Efendibey Mahallesi 3540 ada 1 nolu parselin güneyinde yer alan taşınmazın park alanından çıkartılarak “Resmi Kurum Alanı” olarak değiştirilmesi, akabinde tahsisinin Bakanlıkları adına verilmesini isteyen İl Sağlık Müdürlüğünün talebiyle ilgili komisyona ek süre verilmesi hususundaki İmar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 178

Sarıköprü Mevki 3421 ada 2 nolu, mevcut imar durumu Eğitim Tesisi olan taşınmazın anaokulu yapılmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı adına tahsis edilmesini isteyen Milli Eğitim Müdürlüğünün talebinin uygunluğu hususundaki İmar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 179

Hıdırlık Mevki 2172, 2171, 2168, 2002 ve 1970 nolu adaların mevcut imar durumu Hmax:10.50 Küçük Sanayi Alanı olan taşınmazların ön bahçe mesafesinin 10 metre olarak belirlenmesinin uygunluğu hususundaki İmar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 180

Sarıköprü Mevki 64 ada 40, 83 ve 84 nolu parsellerin mevcut imar durumu bir kısmı E:2.00 Hmax:50.50 konut kullanımı iken bir kısmı da yol alanında kalan taşınmazların yer aldığı imar adası sınırının parsel sınırına göre düzenlenmesini isteyen Metin YÜCEL’ in talebinin uygunluğu hususundaki İmar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 181

Kırbağları Mevki 427 ada 72 nolu parselin batısında yer alan trafo alanının ekli krokide gösterilen koordinatlara taşınmasını isteyen MEDAŞ A.Ş.’ nin talebinin uygunluğu hususundaki İmar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 182

Hıdırlık Mevkii 55 ada 412 nolu parsele ilişkin ekli krokide gösterilen değişikliğin yapılması hususunda ek süre verilmesi ile ilgili İmar komisyon raporu kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 183

Şehir imar planında tadilat talep ve teklifleri ile ilgili (4) adet konu incelenip rapor hazırlanmak üzere İmar Komisyonuna sevki kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 184

Niğde Şoförler Esnaf Odası Başkanlığı odasına kayıtlı Okul Servis Araçlarının Covid 19 Pandemi sürecinde Mart 2020 ayından beri okulların kapanması esnafları mağdur ettiğini ve bu yüzden 2020-2021 güzergah izin belge ücretlerinin alınmaması veya düşürülmesi talepleri müzakereye açılarak güzergah izin belge ücretlerinin %50 oranında düşürülerek alınması kabul olundu.

 

Karar Tarihi : 07/10/2020
Karar No : 185

İlhanlı ve Burhan Mahalleleri sınırları içerisinde Küçük Sanayi alanının 25 Eylül 2020 tarih ve 3028 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı İlan edilmesi nedeniyle; mülkiyeti Belediyemize ait olan Hıdırlık Mahallesi Sanayi Sitesindeki dükkanlar, Efendibey Kentsel Dönüşüm alanında mülkiyeti Belediyemize ait olan konutlar ve mülkiyeti Belediyemize ait muhtelif gayrimenkullerin Küçük Sanayideki hak sahipleri ile karşılıklı takas-trampa, nakti ödeme yapılması ve Hıdırlık Mahallesi Sanayi Sitesindeki dükkanların satışının yapılması için Belediye Başkanı ve Encümenine yetki verilmesi kabul olundu.