a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Merkez Songur Mahallesi, 357 ada 4, 43, 44, 50, 55 ve 59 nolu parseller üzerinde yapılan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulaması

 İLAN METNİ

 

 

   İlimiz Merkez Songur Mahallesinde, 03.11.2017 tarih 100 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylı, 19-L-II nolu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Paftasında Konut Alanı olarak planlı olan, 357 ada 4, 43, 44, 50, 55 ve 59 nolu parseller üzerinde 31.03.2020 tarih 227 sayılı Belediye Encümen kararı ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi uygulaması yapılmasına karar verilmiş ve söz konusu parsellere uygulama şerhi konulmuştur. Uygulamaya ilişkin kadastro ön kontrolü Niğde Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılarak 07.08.2020 tarih E.1897409 sayılı yazı ve ekli dosya ile Belediyemize gönderilmiştir. Uygulamanın yapılacağı 357 nolu ada incelendiğinde, adanın diğer parsellerinin yapılaşmalarını tamamladığı tespit edilmiş olup, uygulama henüz yapılaşma bulunmayan ve imar planına uygun olarak oluşmayan 357 ada 4, 43, 44, 50, 55 ve 59 nolu parseller üzerinde yapılmıştır.

 

   Songur Mahallesi 357 ada 4, 43, 44, 50, 55 ve 59 nolu parseller üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine göre uygulama yapılmıştır. Yukarıda bahsi geçen parsellerin tamamı uygulamaya dahil edilmiştir. Uygulamaya giren tüm parsellerden DOP kesintisi yapılmıştır. İhdas1 nolu parsel yoldan ihdas edilerek Niğde Belediyesi adına tescil edilmiş ve uygulamada kamuya ayrılan alanlara terk edilmiştir. İhdas İşleminin yapılmasında 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre bir sakınca yoktur.

 

   Yukarıda bahsi geçen parseller üzerinde yapılan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulamasına ilişkin Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri Belediye Encümeninin 13.10.2020 tarih 1009 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Uygulama alanı gösterir Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz ilan tahtasına asılmış olup, konu ile ilgili geniş bilgi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir. 

        

  İş bu ilan tebliğ hükmünde olup, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde kesinleşerek Tapu Sicil Müdürlüğüne tescil için gönderilecektir.

 

Detay için TIKLAYINIZ.