a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Merkez Sarıköprü Mahallesi, 535 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 34, 35, 42, 44, 45, 46, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71 ve 72 nolu parseller üzerinde yapılan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulaması

 İLAN METNİ

 

     İlimiz Merkez Sarıöprü Mahallesi, 87 nolu Kadastro Paftasında yer alan, 06.01.2016 tarih 2 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylı, 17-L-II, 17-L-III, 17-M-I, 17-M-IV ve 18-M-IV nolu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Paftalarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak planlı olan, 535 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 34, 35, 42, 44, 45, 46, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71 ve 72 parseller üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi uygulaması yapılmasına 23.06.2020 tarih 491 sayılı karar ile karar verilmiş ve söz konusu parsellere uygulama şerhi konulmuştur. Uygulamaya ilişkin kadastro ön kontrolü Niğde Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılarak 21.07.2020 tarih ve E.1745093 sayılı yazı ve ekli dosya ile Belediyemize gönderilmiştir.

 

     Sarıköprü Mahallesi 535 ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 31, 34, 35, 42, 44, 45, 46, 54, 62, 63, 64, 65, 66, 70, 71 ve 72 parseller üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine göre uygulama yapılmıştır. Yukarıda bahsi geçen parsellerin tamamı uygulamaya dahil edilmiştir.

 

     İhdas1 nolu parsel arktan ihdas edilerek Maliye Hazinesi adına tescil edilmiş ve uygulamaya dahil edilmiştir. İhdas2, İhdas3, İhdas4, İhdas5, İhdas6, ve ihdas7 nolu parseller yoldan ihdas edilerek Niğde Belediyesi adına tescil edilmiş, ihdas2 nolu psrselin DOP oranını sıfırlayacak kadar kısmı ile diğer ihdas parsellerinin tamamı uygulamada kamuya ayrılan alanlara terk edilmiştir. İhdas2 nolu parselin artan kısmı Niğde Belediyesi adına tescil edilerek uygulamaya dahil edilmiştir. İhdas İşlemlerinin yapılmasında 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre bir sakınca yoktur.

 

    Uygulamaya giren kadastro parselleri ile imar ada alanı eşit olduğundan DOP sıfır olarak hesaplanmış ve uygulamaya giren parsellerden kesinti yapılmamıştır.

 

     Yukarıda bahsi geçen parseller üzerinde yapılan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulamasına ilişkin Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri Belediye Encümeninin 20.10.2020 tarih 1021 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Uygulama alanı gösterir Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz ilan tahtasına asılmış olup, konu ile ilgili geniş bilgi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.  

       

     İş bu ilan tebliğ hükmünde olup, tebliğ tarihindenitibaren 1 ay içinde kesinleşerek Tapu Sicil Müdürlüğüne tescil için gönderilecektir.


Detay için TIKLAYINIZ.