a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Merkez Sarıköprü Mahallesi, 532 ada 17, 72, 74, 75, 76, 77, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218,219, 220, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 275, 348, 360, 361 ve 377 noluparseller üzerinde yapılan, 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulaması

İLAN METNİ

 

     İlimiz Merkez Sarıöprü Mahallesinde, 04.03.2016 tarih 24 sayılı Belediye Meclis Kararı ile onaylı, 18-L-I ve 18-L-II nolu, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Paftalarında Konut Alanı olarak planlı olan, 532 ada 17, 72, 74, 75, 76, 77, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 275, 348, 360, 361 ve 377 nolu parseller üzerinde 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesi Uygulaması yapılmasına 09.06.2020 tarih 407 sayılı karar ile karar verilmiş ve söz konusu parsellere uygulama şerhi konulmuştur. Uygulamaya ilişkin kadastro ön kontrolü Niğde Kadastro Müdürlüğü tarafından yapılarak 09.07.2020 tarih ve E.1632741 sayılı yazı ve ekli dosya ile Belediyemize gönderilmiştir.

 

     Sarıköprü 532 ada 17, 72, 74, 75, 76, 77, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 275, 348, 360, 361 ve 377 parseller üzerinde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Maddesine göre uygulama yapılmıştır. Yukarıda bahsi geçen parsellerin tamamı uygulamaya dahil edilmiştir. Uygulama sahasında kalan 532 ada 72, 75, 76, 360 ve 361 nolu parsellerin bulunduğu adalardaki diğer parseller, imar planına uygun olarak oluştuğundan ve yapılaşmalar bulunduğundan uygulamaya dahil edilmemiştir.

 

     İhdas1, İhdas2, İhdas3 ve İhdas4 nolu parseller yoldan ihdas edilerek Niğde Belediyesi adına tescil edilmiş, uygulamada kamuya ayrılan alanlara terk edilmiştir. İhdas İşlemlerinin yapılmasında 2644 sayılı Tapu Kanunu’nun 21. Maddesine göre bir sakınca yoktur.

 

    Uygulamaya giren 532 ada 17 ve 377 nolu parsellerin evveliyatta yaptıkları bedelsiz terk oranları tüm parsellerden DOP kesilmesi durumunda hesaplanan DOP oranından fazla olduğundan kesinti yapılmamıştır. 532 ada 72, 74, 75, 76, 77, 211, 212, 213, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 256, 257, 259, 260, 261, 262, 275, 360 ve 361 nolu parseller ise evveliyatta  bedelsiz terk yapmış olup, uygulamada hesaplanan DOP oranını tamamlayacak kadar kesinti yapılmıştır.

 

     Yukarıda bahsi geçen parseller üzerinde yapılan, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.Madde Uygulamasına ilişkin Parselasyon Planı ve Dağıtım Cetvelleri Belediye Encümeninin 27.10.2020 tarih 1072 sayılı kararı ile onaylanmıştır. Uygulama alanı gösterir Düzenleme Sınırı, Parselasyon Planları ve Dağıtım Cetvelleri Belediyemiz ilan tahtasına asılmış olup, konu ile ilgili geniş bilgi Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden alınabilir.   

      

     İş bu ilan tebliğ hükmünde olup, tebliğ tarihinden itibaren 1 ay içinde kesinleşerek Tapu Sicil Müdürlüğüne tescil için gönderilecektir.

 

Detay için TIKLAYINIZ.