a
444 51 01
Çağrı Merkezi
Share
Niğde Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantı Gündemi

BELEDİYEMİZ MECLİSİNİN 2021 YILI TOPLANTI DÖNEMİNİN OCAK/2021 TOPLANTISININ  07/01/2021 TARİHLİ BİRLEŞİM GÜNDEMİ

 

1.Yoklama 

 

2.Belediyemiz Meclisinin 2020 yılı toplantı döneminin, Aralık/2020 toplantısının 08.12.2020 tarihli 2.birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.

 

3.Belediyemiz Denetim Komisyonunun oluşturulması hususunun müzakere ve karara bağlanması. 

 

4.Belediye Kanununun 20.maddesine istinaden Meclisin 1 aylık tatil zamanının belirlenmesinin müzakere ve karara bağlanması.

 

5.Belediyemiz hizmetlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellerin çalışma süre ve ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması. 

 

6.Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile İl Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair İlimizin nüfus sayısı bakımından B 4 grubundan B 5 grubuna geçiş işlemiyle ilgili memur kadro ihdas cetvellerin müzakere ve karara bağlanması.

 

7.Belediyemiz ve Niğde Ömer HALİSDEMİR Üniversitesi Rektörlüğü arasında imzalanan Görsel Sanatlar Yarışmaları düzenlenmesi hususundaki protokol gereği, kazanacak  katılımcılara verilecek ödüllerin müzakere ve karara bağlanması.

 

8.Niğde Merkez Eskisaray,Burhan ve Kırbağları mahalleleri kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edilen kısımların kamulaştırma yoluna gidileceğinden, dönüşüm içerisinde bulunan tüm mülkiyetlere Acele Kamulaştırma Kararı alınması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

9.İlimiz Kayardı Mevkiinde yapılacak olan Kayardı Kent Park Projesinin 2. Etabı ile ilgili konu Belediyemiz Meclisinin 06.11.2019 tarih ve 169 karar nolu oturumunda görüşülmüş ve Rekreasyon Alanı olarak imar planlarına işlenmesine dair alınan meclis kararının değiştirilerek, söz konusu bölgenin “Millet Bahçesi” olarak düzenlenmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

10.İlimiz Yeşilburç Köyü Mevkii Bahçelievler Mahallesi sınırları içerisinde yapılan incelemede mevcut imar yolu ile planda işli imar yolunun birbiri ile uyuşmadığı tespit edilmiş olup,  ekli krokide gösterilen sınır içerisinde gerekli imar planı değişikliğinin yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.

 

11.Belediyemiz Meclisinin 07/10/2020 tarihli ve 179 karar nolu oturumunda görüşülerek onaylanan kararın “… ekli krokide gösterilen 30 metrelik yola bakan taşınmazların ön bahçe mesafesinin 10 metre olarak belirlenmesi” olarak düzenlenmesinin müzakere ve karara bağlanması.

 

12.Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.

 

13.Dilek ve temenniler.

 

14.Kapanış.