Duyurular

Güncelleme: 11/08/2015

Abone Bilgilendirmesi

2015 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin Ağustos/2015 toplantısı 07 Ağustos 2015 tarihine rastlayan Salı günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin, 02.06.2015 tarihli Haziran/2015 toplantısında alınan kararlara ait özetin okunup tasvibi. 3. Şehir imar planını ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Efendibey Kentsel dönüşüm ve gelişim projesi içerisinde yıkılacak ev sahiplerine ödenecek kira yardım bedelinin müzakere ve karara bağlanması.
6. Efendibey Kentsel dönüşüm içerisinde kalan 2969 ada, 5-2970 ada, 1...10 parsellerin kamulaştırma kararı alınması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Park alanında kalan Kırbağları 427 ada, 9 parselin kamulaştırılması veya takası hususunun müzakere ve karara bağlanması.
8. Hamamlı mahallesi muhtarlığının mahalle sınırları hususundaki talebinin müzakere ve karara bağlanması.
9. Park ve yolda kalan Ahmetpınarı 2420 ada, 1 parselin kamulaştırılması veya takası hususunun müzakere ve karara bağlanması.
10. Belediye sarayı C Blok 1. Kat 3 nolu büronun Niğde Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğine tahsisi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
11. Mülkiyeti Belediyemize ait Hıdırlık mevkiinde bulunan sosyal tesisin kira hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
12. Mülkiyeti Belediyemize ait Niğde kalesinde bulunan çay bahçesinin kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
13. Belediyemize ait metal hurdaların satışının yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
14. Mülkiyeti Belediyemize ait Organize sanayi içerisindeki fırında bulunan muhtelif demirbaşların satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
15. 5393 sayılı Belediye Kanununun, 67. maddesi ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenimleri maddesi gereğince, ilimiz muhtelif mahallelerinde 18. madde uygulaması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
16. İlimiz Bor yolu Üniversite yerleşkesi, kent ormanı kısmının mücavir alan sınırları içerisine alınması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
17. Dilek ve temenniler. 18. Kapanış.

Derinöz Evler Satışı İhale İlanı

Eski Yoğurt Pazarı İhale İlanı

Mezbahane Kiralama İhale İlanı

2015 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin Haziran/2015 toplantısı 02 Haziran 2015 tarihine rastlayan Salı günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin, 04.05.2015 tarihli Mayıs/2015 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Belediyemiz 2014 mali yılı İdare ve kesin hesap cetvelleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planını ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
5. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
6. Belediyemize ait Yenice mah. 1013 ada, 5 parselin satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Belediyemize ait Selçuk mah. 64 ada, 14 parselin kiralanması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
8. Belediye sarayı C Blok 1. Kat 3 nolu büronun Niğde Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneğine tahsisi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
9. Mülkiyeti Belediyemize ait Hıdırlık mevkiinde bulunan sosyal tesisin kira hususunun müzakere ve karara bağlanması.
10. Dilek ve temenniler.
11. Kapanış.

Niğde Belediyesi Kurumlar Arası 4. Futbol Turnuvası

İlan

Yukarıdaki ilanda belirtilen ekleri indirmek için tıklayın.

2015 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin Mayıs/2015 toplantısı 04 Mayıs 2015 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin, Nisan/2015 toplantısının 03.04.2015 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Belediyemiz 2014 mali yılı İdare ve kesin hesap cetvellerinin görüşülmesi.
6. Toplu ulaşım sisteminde kullanılan seyehat kartlarının vizesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Efendibey kentsel dönüşüm projesi 1/1000 ölçekli 21 M IV pafta revizyon imar planının görüşülüp karara bağlanması.
8. Efendibey kentsel dönüşüm projesi içerisinde 2969-2970 adaların görüşülüp karara bağlanması.
9. Dilek ve temenniler.
10. Kapanış.

Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretme İhalesi

Gayrimenkul Satış İlanı

Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi İşi İhale İlanı

2015 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin Nisan/2015 toplantısı 03 Nisan 2015 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin, Mart/2015 toplantısının 06.03.2015 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi
3. Belediyemiz birimlerinin faaliyetlerini içeren raporun okunup, müzakere ve ibrası.
4. Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçimi.
5. İmar Komisyon üyelerinin seçimi.
6. Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyon üyelerinin seçimi.
7. Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu üyelerinin seçimi.
8. Encümen üyelerinin seçimi.
9. Şehir imar planında tadilat, talep ve teklifleri ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
10. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
11. İçme suyu kiracı abonelerinden alınan teminat ücretleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
12. Organize sanayi bölgesine ek itfaiye teşkilatı kurulması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
13. Sokak hayvanları rehabilitasyon merkezi ve geçici bakımevi yönetmeliğinin müzakere ve karar bağlanması.
14. Belediyemize ait yemlerin ihale ile satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
15. Toplu ulaşım sisteminde kullanılan seyahat kartlarının vize hususunun müzakere ve karara bağlanması.
16. Belediyemize ait Ahipaşa mah. 359 ada 6 parselde ahşap dükkan, 359 ada 29, 30, 39 parsellerde bulunan arsaların ihale ile kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
17. Belediyemize ait Hıdırlık 3071 ada, 4 parselde bulunan mezbahane binasının ihale ile kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
18. Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, muhtelif araç alınması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
19. Tepe mahallesi 89 ada, 134 parselde bulunan halı saha tesisinin ihale ile kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
20. Dilek ve temenniler.
21 Kapanış.

Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi İşi İhale İlanı

2015 yılı Mart ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin Mart/2015 toplantısı 06 Mart 2015 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin, Şubat/2015 toplantısının 06.02.2015 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi
3. Şehir imar planında tadilat, talep ve teklifleri ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. 2015 yılı Rüsum, Harç ve Ücret tarifelerinde yapılan değişiklikler hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
6. Belediyemiz çalışmaları dahilinde, Ahiler Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği v.b birliklerle proje hazırlanmasına, Belediye Başkanına yetki verilmesi hususun görüşülerek karara bağlanması.
7. Hıdırlık mevki 3078 ada içerisine hayvan yetiştiricileri sitesi kurulması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
8. İçme suyu kiracı abonelerinden alınan teminat ücretlerinin müzakere ve karara bağlanması.
9. Dilek temenniler
10. Kapanış.

Niğde Belediyesi Gayrimenkullerin Satılması İlanı

2015 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin Şubat/2015 toplantısı 06 Şubat 2015 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin, Ocak/2015 toplantısının 05.01.2015 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personellerinin fazla çalışma ücretleri hususunun müzakere ve karara bağlanması.
6. Belediyemiz Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin müzakere ve karara bağlanması.
7. Niğde Toplu Ulaşım Sistemine dahil araçların protokol süreleri ve hat devir bedellerinin müzakere ve karara bağlanması.
8. Özataç taksi durağının, taksi sayısının düşürülmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
9. Belediyemize ait mezarlık içerisinde 60 ada, 15 parsel üzerine taziye evi ve mescit yapılması için tahsis ve bağış hususunun müzakere ve karara bağlanması.
10. Belediye Sarayı önünde bulunan kapalı otopark giriş, çıkış ücretleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
11. Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1/1000 ölçekli 21 M IV revizyon imar planının müzakere ve karara bağlanması.
12. 2015 yılı Rüsum, Harç ve Ücret tarifelerinde yapılan değişikliklerin müzakere ve karara bağlanması.
13. Belediyemize ait Hıdırlık 3079 ada 9 parsel, 3080 ada 1 parsel, 54 ada 49 parselin satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
14. Belediyemiz hizmet binasında 1. katın kiralanması veya resmi kurumlara ücretli tahsisi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
15. Belediyemize ait Kumluca 139 ada 1 parsel, Sarıköprü 2641 ada 3 parseldeki hisseli arsamızın satış, tahsis ve takası hususunun müzakere ve karara bağlanması.
16. Belediyemize ait Sungurbey kapalı otoparkın ihale ile kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
17. Dilek temenniler
18. Kapanış

Parkomat İhale İlanı