Duyurular

Güncelleme: 28.11.2014 11:30

2014 yılı Aralık ayı Meclis Toplantısı Gündemi

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2014 yılı toplantı döneminin, 07.11.2014 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Belediyemiz 2015 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifleri, 2015 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
5. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
6. Belediyemiz memurları ile Belediye Başkanlığı arasında sosyal denge sözleşmesi yapılması için yetki verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Aşağı Kayabaşı Mah.Zemerdin sokak civarında 2 adet büfe yerinin ihale ile kiraya çıkılması için yetki verilmesinin müzakere ve karara bağlanması.
8. Belediyemiz hizmetlerinde kullanmak üzere 2 adet hizmet aracının hibe olarak kabulü hususunun müzakere ve karara bağlanması.
9. Belediyemize ait Hıdırlık 2320 ada, 4,5 parseller, 3078 ada, 4,5 parsellerin taışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
10. Belediyemize ait Hıdırlık 3076 ada, 2 nolu parselin satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
11. Belediyemize ait Hıdırlık 2170 ada, 17 nolu parselin satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
12. Belediyemize ait Hıdırlık 2170 ada, 16.17,18,19,20,21 nolu parsellerin kiralanması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
13. Dilek ve temenniler
14. Kapanış


Güncelleme: 26.11.2014 10:39

Gayrimenkul Satış İlanı


Güncelleme: 31.10.2014 10:05

2014 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısı Gündemi

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2014 yılı toplantı döneminin, 01.10.2014 tarihli Ekim/2014 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Belediyemiz 2015 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifleri, 2015 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin müzakeresi.
6. Belediyemiz 2014-2018 yılları arası Stratejik Planın görüşülerek müzakere ve karara bağlanması.
7. Belediyemize ait Hıdırlık 55 ada, 67 parselin ihale ile kiraya verilmesi hususunda yetki verilmesinin müzakere ve karara bağlanması.
8. Belediyemiz bünyesindeki park ve yeşil alanların yapım ve bakımı hizmet alım işi ihalesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
9. İlimiz genelinde 3194 sayılı imar kanunun 18. madde uygulaması yapılması hizmet alım işi ihalesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
10. Belediyemiz planlı alan sınırları içerisindeki binalarda yapılacak otopark hususunun müzakere ve karara bağlanması.
11. Esenbey Mahallesinde trafo yeri tesis edilmesi hususundaki plan değişikliğinin müzakere ve karara bağlanması.
12. Dilek ve temenniler.
13. Kapanış.


Güncelleme: 09.10.2014 14:38

Gayrimenkul Satış İlanı


Güncelleme: 25.09.2014 15:22

2014 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısı Gündemi

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2014 yılı toplantı döneminin, 05.09.2014 tarihli Eylül/2014 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. İlimiz 51 nolu Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının zaman talebi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
5. Binaların ortak kullanım alanlarının, kullanım bedelleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
6. Otopark yapılması mümkün olmayan yerlerden alınacak otopark bedelleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Belediyemize ait Hıdırlık mev. 55 ada, 458 parselin ihale il kiraya verilmesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
8. Belediyemize ait kumluca mah. 184 ada, 7 parselde kayıtlı 6 adet meskenin ihale ile satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
9. Belediyemiz hizmet binası altında bulunan 6 adet dükkanın PTT Başmüdürlüğünce hizmet binası olarak kullanmaları hususunun müzakere ve karara bağlanması.
10. Sarıköprü 532 ada, 73 parselin yola giden kısmı karşılığında arsa talebinin görüşülüp karara bağlanması.
11. Sarıköprü 17 J II- 17 K I-II-III-IV paftalara isabet eden adaların arka tarafında imar yolu bulunmadığından, imar yolu konulması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
12. Yenice Mah. 148 ada 189 parselin plan tadilatının görüşülüp karara bağlanması.
13. Mülkiyeti Belediyemize ait Yağdan 2062 ada, 29 ve 30 nolu parsellerin ihale ile satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
14. Kumluca Mah. 135 ada 1 nolu parselin Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin müzakere ve karara bağlanması.
15. Dilek ve temenniler.
16. Kapanış.


Güncelleme: 18.09.2014 10:54

Arsa Satışı İhale İlanı


Parkomat İhale İlanı