Duyurular

Güncelleme: 19.01.2015 15:28

Parkomat İhale İlanı

Arsa Satışı İlanı

Güncelleme: 31.12.2014 08:15

2015 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı Gündemi

1. Yoklama.
2. Belediye Meclisinin 2014 yılı toplantı döneminin, 05.12.2014 tarihli Aralık/2014 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Meclisin 1 aylık tatil zamanının belirlenmesinin müzakere ve karara bağlanması.
6. Belediyemiz Denetim Komisyonunun oluşturulması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Belediyemizde 2015 yılı içerisinde çalıştırılarak, geçici işçilerin vizeleri hususunun görüşülüp karara bağlanması.
8. Belediyemiz hizmetlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellerin çalışma süre ve ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.
9. Belediyemiz boş memur kadroları ile ilgili iptal-ihdas kadrosunun görüşülüp karara bağlanması.
10. Belediye Sarayı önünde bulunan kapalı otopark giriş, çıkış ücretlerinin müzakere ve karara bağlanması.
11. Belediyemiz Plan ve Bütçe Komisyonu ile Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim, Kültür Komisyonuna birer üye seçilmesi.
12. Dilek ve Temenniler.
13. Kapanış.