Duyurular

Niğde Belediyesinden Çevre Duyarlılığı

Niğde'de çevre duyarlılığını artırmak ve geleceğe temiz bir çevre bırakmak adına Niğde Belediyesi, ÇEVDOSAN ve TÜKÇEV iş birliği ile geri dönüşüm projesi başlatıldı.

Çevre duyarlılığına azami önem gösteren Niğde Belediye Başkanlığı, ÇEVDOSAN ve TÜKÇEV iş birliği ile'Ambalaj atıklarını ayrı biriktirelim'kampanyası başlatıldı. Bu çalışma ile kağıt, metal, cam, plastik, kompozit, ahşap atıklarının evlerde ve çevrede toplanarak geri dönüşümün sağlanmasının yanı sıra doğal kaynakların korunması, enerji tasarrufu sağlanması, ekonomiye katkı sağlamak ve çevre kirliliğinin önlenmesi hedefleniyor.

Konutların yoğun olduğu ve ambalaj atıklarının fazla üretildiği yerler başta olmak üzere Niğde genelinde ambalaj atıklarını ayrı biriktirelim kampanyası başlatıldı.

Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşümü nedir ?

Ambalaj Atıkları : Cam, Metal, Plastik, Kağıt/Karton, Kompozit, Ahşap

Sağlıklı bir geri dönüşüm sisteminin ilk basamağı ise ambalaj atıklarının kaynağında evsel atıklardan ayırmak sureti ile toplanmasıdır.

Toplanan ambalaj atıkları lisanslı toplama ve ayırma tesisinde depolanır. Ayırma bantlarına gönderilen atık malzeme cinslerine göre biriktirilir. Bu malzemeler makinelerde preslenerek geri dönüşüm fabrikalarına gönderilir. Bu fabrikalarda işlenen her malzeme evlerimize ikincil ürün olarak yeniden döner.

Ambalaj atıklarının geri dönüşümü ile; Doğal kaynaklar korunur, Enerji tasarrufu sağlanır, Çöp miktarı azalır, Ekonomiye katkı sağlanır.