Duyurular

Güncelleme: 24.07.2014 16:56

2014 yılı Ağustos/2014 Belediye Meclis Toplantısı Duyurusu

GÜNDEM :

 1. Yoklama
 2. Belediyemiz Meclisinin 2014 yılı toplantı döneminin, 16.06.2014 tarihli olağanüstü toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
 3. Şehir imar planını ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
 4. Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesinin, Kent Ormanı alanındaki işletmelerin derneklerine bedelsiz olarak tahsis talebinin müzakere ve karara bağlanması.
 5. Belediyemize ait Hıdırlık 2320 ada, 4 ve 5 parsellerinin ihale ile kiraya verilmesi hususunda yetki verilmesinin müzakere ve karara bağlanması.
 6. Belediyemize ait Hıdırlık 3078 ada, 4 ve 5 parsellerin ihale ile kiraya verilmesi hususunda yetki verilmesinin müzakere ve karara bağlanması.
 7. Belediyemize ait Hıdırlık 3073 ada, 18 ve 19 parsellerin ihale ile satışı hususunda yetki verilmesinin müzakere ve karara bağlanması.
 8. Belediyemize ait Sarıköprü 2668 ada 1 parselde kayıtlı 1058 m2 alanın ihale ile satışı hususunda yetki verilmesinin müzakere ve karara bağlanması.
 9. Belediyemiz ile Yamanyol Petrol Ltd. Şti. arasında devam eden dava konusu irad kayıt edilen teminat hususundaki anlaşmazlığın sulh yolu ile çözülmesi için, Belediye Kanunun 18. maddesin (h) bendi gereğince müzakere ve karara bağlanması.
 10. Belediyemize ait Yağdan 43 ada, 65 parselin Kur'an kursu olarak açılması için İl Müftülüğüne tahsis edilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
 11. Eskisaray 646 ada, 15 nolu parselin bulunduğu imar adasında imar kanunun 18. madde uygulaması yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
 12. Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamındaki 1/1000 ölçekli imar uygulama planı içerisinde kalan, okul ve cami alanları ile ilgili planların müzakere ve karara bağlanması.
 13. Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin müzakere ve karara bağlanması.
 14. İlimiz 51 nolu Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının zam talebinin müzakere ve karara bağlanması.
 15. Belediyemizde yeni kurulan Müdürlüklerin görev, yetki ve sorumluluklarının müzakere ve karar bağlanması.
 16. Dilek ve temenniler.
 17. Kapanış.

İlanı büyük görüntülemek için resmin üzerine tıklayın.