Duyurular — Niğde Belediyesi

Duyurular2017 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısı Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 28/04/2017

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı toplantı döneminin Mayıs/2017 toplantısı 05 Mayıs 2017 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

Gündem :

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı toplantı döneminin, Nisan/2017 toplantısının 07.04.2017 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Belediyemiz 2016 mali yılı İdare ve kesin hesap cetvellerinin görüşülmesi.
6. Dilek ve temenniler.
7. Kapanış.

Niğde Belediye Başkanlığından Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi İşi
Yayınlanma Tarihi: 07/04/2017

Niğde Belediye Başkanlığından Gayrimenkul Satış İlanı
Yayınlanma Tarihi: 07/04/2017

2017 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısı Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 03/04/2017

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı toplantı döneminin Nisan/2017 toplantısı 07 Nisan 2017 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15:00'de Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

Gündem :

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı toplantı döneminin, Mart/2017 toplantısının 03.03.2017 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Belediyemiz birimlerinin faaliyetlerini içeren raporun okunup, müzakere ve ibrası
4. Şehir imar planını ile ilgili imar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
5. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
6. Encümen üyelerinin seçimi.
7. Plan ve Bütçe Komisyon üyelerinin seçimi.
8. İmar Komisyon üyelerinin seçimi.
9. Çevre, Sağlık, Spor, Eğitim ve Kültür Komisyon üyelerinin seçimi
10. Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonu üyelerinin seçimi.
11. Belediyemize ait Yağdan mah. 2497 ada, 6 parselin satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
12. Belediye Kanununun 67. maddesi ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenimleri maddesi gereğince, çevre temizliği hizmet alım işinin yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
13. İlimiz hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 adet cenaze nakil aracı alınması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
14. Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personellerinin fazla çalışma ücretleri hususunun müzakere ve karara bağlanması
15. Dilek ve temenniler.
16. Kapanış.

Niğde Belediyesi’nden Su Kesintisi Duyurusu
Yayınlanma Tarihi: 22/03/2017

Niğde Belediyesi’nden Su Kesintisi Duyurusu Niğde Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada yarın (23.03.2017) Amas Bağları mevkiinde içme su kuyuları bölgesinde yapılacak olan enerji kesintisinden dolayı şehir genelinde suların kesileceği bildirildi.
Niğde Belediyesi tarafından, Amas Bağları mevkiinde bulunan içme su kuyuları çevresinde yapılacak enerji kesintisine bağlı olarak şehir genelinde 1 gün süreyle suların kesileceği duyuruldu.
Yapılan açıklamada vatandaşların su kesintisine karşı önlem almaları ve tedbirli olmaları gerektiği bildirildi.

2017 yılı Mart ayı Meclis Toplantısı Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 01/03/2017

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı toplantı döneminin Mart/2017 toplantısı 03 Mart 2017 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama.
2. Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı toplantı döneminin, Şubat / 2017 toplantısının 03.02.2017 tarihli birlemişinde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi
3. Şehir imar planında tadilat, talep ve teklifleri ile ilgili İmar komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Sözleşmeli çalışan personellerin ücretleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
6. Otopark bedeline itirazla ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Dilek temenniler
8. Kapanış.

Niğde Belediye Başkanlığından Gayrimenkul Satış İlanı
Yayınlanma Tarihi: 01/03/2017

İlan Metni
Yayınlanma Tarihi: 02/02/2017

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yayınlanma Tarihi: 01/02/2017
Sayı: 26627665-823-02/257-1193

2017 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısı Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 26/01/2017

Gündemdeki konuları görüşüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı toplantı döneminin Şubat/2017 toplantısı 03 Şubat 2017 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16.00’da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı toplantı döneminin, Ocak/2017 toplantısının 06.01.2017 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. 2017 Rüsum, Harç tarifeleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
6. Plan ve Proje Müdürlüğüne ödenek aktarılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünde kullanılmak üzere 1 adet kamyonet tipi hizmet aracının alınması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
8. Dilek temenniler
9. Kapanış

2017 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 29/12/2016

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2017 yılı toplantı döneminin Ocak/2017 toplantısı 06 Ocak 2017 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama.
2. Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin, 02.12.2016 tarihli Aralık/2016 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Belediye Kanunu’nun 20. maddesine istinaden Meclisin 1 aylık tatil zamanının belirlenmesinin müzakere ve karara bağlanması.
6.Belediyemiz Denetim Komisyonunun oluşturulması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Belediyemizde 2017 yılı içerisinde çalıştırılacak, geçici işçilerin vizeleri hususunun görüşülüp karara bağlanması.
8. Belediyemiz hizmetlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellerin çalışma süre ve ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.
9. Belediyemize ait Ahmetpınarı 2472 ada, 1,10,11 nolu parsellerde bulunana hisselerimizin kat karşılığı verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
10. Belediyemize borcu bulunan Yaşar UZUN'un icra takibindeki borcu ile ilgili Hukuki mütalaanın müzakere ve karara bağlanması.
11. Belediyemize ait Hıdırlık 54 ada 27 parsel, 52 ada 8 parselin ihale ile satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması. 12. Niğde Toplu Ulaşım Sistemine dahil olarak çalışan araçların, protokol sürelerinin belirlenmesinin müzakere ve karara bağlanması.
13. Belediye Kanunu’nun 67. maddesi ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenimleri maddesi gereğince, Park Bahçeler ekip ve ekipman temini işinin yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
14. S.S.51 nolu taşıyıcılar kooperatifinin taşıma ücretlerinin artırılması hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
15. Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinin müzakere ve karara bağlanması.
16. Dilek ve Temenniler
17. Kapanış.

İLAN
Yayınlanma Tarihi: 28/12/2016

2016 yılı Aralık ayı Meclis Toplantısı Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 25/11/2016

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin Aralık/2016 toplantısı 02 Aralık 2016 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin, 01.11.2016 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Belediyemiz 2017 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2017 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
5. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara alınması.
6. S.S. 65 nolu taşıma kooperatifinin güzergah değişikliği hususunda müzakere ve karara bağlanması.
7. S.S. 51 nolu taşıyıcılar kooperatifinin bekleme yeri hususundaki taleplerinin müzakere ve karara bağlanması.
8. Bahçeli Belediyesinin 28 nolu taşıyıcılar kooperatif güzergahı hususundaki taleplerinin müzakere ve karara bağlanması.
9. S.S. 51 nolu taşıyıcılar kooperatifinin taşıma ücretlerinin artırılması hususundaki taleplerinin müzakere ve karara bağlanması.
10. Belediyemize ait Yukarı Kayabaşı Mah. 636 ada 26 parselin İçişleri bakanlığına tahsisi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
11. Belediyemize borcu bulunan Yaşar UZUN'un icra takibindeki borç durumunun müzakere ve karara bağlanması.
12. Dilek ve temenniler.
13. Kapanış.

2016 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısı Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 03/10/2016

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin Ekim/2016 toplantısı 07 Ekim 2016 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin, 01.09.2016 tarihli Eylül/2016 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Enerji nakil hattının geçtiği yerlerde, Çimsa'ya ait direk yerlerinin tahsis ve kamulaştırma hususunun müzakere ve karara bağlanması.
6. Kadın-Erkek Eşitlik Komisyonuna üye seçiminin müzakere ve karara bağlanması.
7. Belediye Kanununun, 67.maddesi ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenimleri maddesi gereğince, kale, eskisaray kentsel sit alanı koruma amaçlı imar plan revizyonu yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
8. Belediye Kanununun, 67.maddesi ile gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenimleri maddesi gereğince, Şehiriçi tünel projesi yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
9. Dilek ve temenniler.
10. Kapanış.

2016 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısı Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 29/07/2016

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin Ağustos/2016 toplantısı 05 Ağustos 2016 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin, 03.06.2016 tarihli Haziran/2016 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehir imar planını ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere çift kabinli kamyonet ve motosiklet alınması hususunun görüşülüp karara bağlanması.
6. Belediyemiz dolu memur kadrosu ile ilgili iptal-ihdas kadrosunun görüşülüp karara bağlanması.
7. Sarıköprü 79 ada, 1 parselde bulunan tahsisin kaldırılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
8. Yenice mah. 28 ada, 141 parselin yolda kalmış olduğundan, yolun küçültülmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
9. Yağdan mah. 28 ada, 141 parselin yolda kalan kısmına karşılık, parselin yanındaki yol boşluğunun tahsis edilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
10. Dilek ve temenniler.
11. Kapanış.

2016 yılı Haziran ayı Meclis Toplantısı Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 30/05/2016

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin Haziran/2016 toplantısı 03 Haziran 2016 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin, 03.05.2016 tarihli Mayıs/2016 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehir imar planını ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Belediyemiz 2015 mali yılı İdare ve kesin hesap cetvelleri ile İlgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
6. Ortak alanların kullanım ücretleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Belediyemize ait Hıdırlık mevki 63 ada, 65 parselin ihale ile kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
8. Şehrimize yolcu taşımacılığı yapan kooperatiflere bağlı araçların güzergâhlarının görüşülüp karara bağlanması.
9. Zabıta Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere açık kasalı çift kabinli kamyonet alınması hususunun görüşülüp karara bağlanması.
10. Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personellerinin fazla çalışma ücretleri hususunun müzakere ve karara bağlanması.
11. Dilek ve temenniler.
12. Kapanış.

Niğde Belediyesi 5957 Sayılı Hal Yönetmeliği
Yayınlanma Tarihi: 10/05/2016

Tepe Bağları Mevkii III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği
Yayınlanma Tarihi: 09/05/2016