Duyurular

Güncelleme: 12/03/2015 07:52

Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi İşi İhale İlanı

2015 yılı Mart ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin Mart/2015 toplantısı 06 Mart 2015 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin, Şubat/2015 toplantısının 06.02.2015 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi
3. Şehir imar planında tadilat, talep ve teklifleri ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. 2015 yılı Rüsum, Harç ve Ücret tarifelerinde yapılan değişiklikler hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
6. Belediyemiz çalışmaları dahilinde, Ahiler Kalkınma Ajansı, Avrupa Birliği v.b birliklerle proje hazırlanmasına, Belediye Başkanına yetki verilmesi hususun görüşülerek karara bağlanması.
7. Hıdırlık mevki 3078 ada içerisine hayvan yetiştiricileri sitesi kurulması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
8. İçme suyu kiracı abonelerinden alınan teminat ücretlerinin müzakere ve karara bağlanması.
9. Dilek temenniler
10. Kapanış.

Niğde Belediyesi Gayrimenkullerin Satılması İlanı

2015 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin Şubat/2015 toplantısı 06 Şubat 2015 tarihine rastlayan Cuma günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin, Ocak/2015 toplantısının 05.01.2015 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye personellerinin fazla çalışma ücretleri hususunun müzakere ve karara bağlanması.
6. Belediyemiz Disiplin Amirleri Yönetmeliğinin müzakere ve karara bağlanması.
7. Niğde Toplu Ulaşım Sistemine dahil araçların protokol süreleri ve hat devir bedellerinin müzakere ve karara bağlanması.
8. Özataç taksi durağının, taksi sayısının düşürülmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
9. Belediyemize ait mezarlık içerisinde 60 ada, 15 parsel üzerine taziye evi ve mescit yapılması için tahsis ve bağış hususunun müzakere ve karara bağlanması.
10. Belediye Sarayı önünde bulunan kapalı otopark giriş, çıkış ücretleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
11. Efendibey Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1/1000 ölçekli 21 M IV revizyon imar planının müzakere ve karara bağlanması.
12. 2015 yılı Rüsum, Harç ve Ücret tarifelerinde yapılan değişikliklerin müzakere ve karara bağlanması.
13. Belediyemize ait Hıdırlık 3079 ada 9 parsel, 3080 ada 1 parsel, 54 ada 49 parselin satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
14. Belediyemiz hizmet binasında 1. katın kiralanması veya resmi kurumlara ücretli tahsisi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
15. Belediyemize ait Kumluca 139 ada 1 parsel, Sarıköprü 2641 ada 3 parseldeki hisseli arsamızın satış, tahsis ve takası hususunun müzakere ve karara bağlanması.
16. Belediyemize ait Sungurbey kapalı otoparkın ihale ile kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
17. Dilek temenniler
18. Kapanış

Parkomat İhale İlanı