Duyurular

Güncelleme: 09.10.2014 14:38

Gayrimenkul Satış İlanı


Güncelleme: 25.09.2014 15:22

2014 yılı Ekim ayı Meclis Toplantısı Gündemi

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2014 yılı toplantı döneminin, 05.09.2014 tarihli Eylül/2014 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. İlimiz 51 nolu Şehir içi Özel Halk Otobüsleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanlığının zaman talebi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
5. Binaların ortak kullanım alanlarının, kullanım bedelleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
6. Otopark yapılması mümkün olmayan yerlerden alınacak otopark bedelleri hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Belediyemize ait Hıdırlık mev. 55 ada, 458 parselin ihale il kiraya verilmesi hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
8. Belediyemize ait kumluca mah. 184 ada, 7 parselde kayıtlı 6 adet meskenin ihale ile satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
9. Belediyemiz hizmet binası altında bulunan 6 adet dükkanın PTT Başmüdürlüğünce hizmet binası olarak kullanmaları hususunun müzakere ve karara bağlanması.
10. Sarıköprü 532 ada, 73 parselin yola giden kısmı karşılığında arsa talebinin görüşülüp karara bağlanması.
11. Sarıköprü 17 J II- 17 K I-II-III-IV paftalara isabet eden adaların arka tarafında imar yolu bulunmadığından, imar yolu konulması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
12. Yenice Mah. 148 ada 189 parselin plan tadilatının görüşülüp karara bağlanması.
13. Mülkiyeti Belediyemize ait Yağdan 2062 ada, 29 ve 30 nolu parsellerin ihale ile satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
14. Kumluca Mah. 135 ada 1 nolu parselin Diyanet İşleri Başkanlığına tahsisinin müzakere ve karara bağlanması.
15. Dilek ve temenniler.
16. Kapanış.


Güncelleme: 18.09.2014 10:54

Arsa Satışı İhale İlanı


Parkomat İhale İlanı