Duyurular

Güncelleme: 02/02/2016

Parkomat İhale İlanı

Arsa Kiralama İlanı

2016 yılı Şubat ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin Şubat/2016 toplantısı 01 Şubat 2016 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 15:00'de Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin, Ocak/2016 toplantısının 06.01.2016 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve teliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. 2016 Rüsum, Harç tarifelerinin yeniden değerlenirme oranı ve diğer düzenlemeler hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülüp karara bağlanması.
6. Belediyemiz ile Niğde Kültür Eğt. Gelişim Sos. Yard. Day. Derneği arasındaki protokolün müzakere ve karara bağlanması.
7. Hıdırlık mevki 54 ada, 98 parselin takas yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
8. Dilek temenniler.
9. Kapanış.

2016 yılı Ocak ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin Ocak/2016 toplantısı 06 Ocak 2016 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 15:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama.
2. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin, 04.12.2015 tarihli Aralık/2015 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Belediye Kanununun 20. maddesine istinaden Meclisin 1 aylık tatil zamanının belirlenmesinin müzakere ve karara bağlanması.
6. Belediyemiz Denetim Komisyonunun oluşturulması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Belediyemizde 2016 yılı içerisinde çalıştırılacak, geçici işçilerin vizeleri hususunun görüşülüp karara bağlanması.
8. Belediyemiz hizmetlerinde sözleşmeli olarak çalıştırılacak personellerin çalışma süre ve ücretlerinin tespitinin görüşülüp karara bağlanması.
9. Belediyemize ait muhtelif yerlerdeki işyerlerinin ihale ile kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
10. Dışarı cami yanı öğretmenler parkının ihale ile kiraya verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
11. 2016 Rüsum, Harç tarifelerinin yeniden değerlendirme oranı ve diğer düzenlemelerin müzakere ve karara bağlanması.
12. Sanköprü 3221 ve 3222 ada 1 parsel, Ahmetpınarı 883 ada 1 parselin trafo yeri olarak satışının yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
13. Sanköprrü 532 ada 8,98 ve 125 parsellerin kamulaştırma hususunun görüşülüp karara bağlanması.
14. İlimiz Eski Sanayi sitesinin taşınması, yerine park ve kültür sitesi yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
15. Dilek ve Temenniler.
16. Kapanış.

Gayrimenkul Satış İlanı

"Ambalaj Atıkları ve Geri Dönüşüm" Konulu Resim ve Afiş Yarışması Duyurusu

Taksi Duraklarının Kiraya Verilmesi İşi İhale İlanı

Gayrimenkullerin Kiraya Verilmesi İşi İhale İlanı

2015 yılı Aralık ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin Aralık/2015 toplantısı 04 Aralık 2015 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin, 04.11.2015 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Belediyemiz 2016 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2016 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden müzakere ve karara bağlanması.
4. Belediyemiz performans programı hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
5. Belediyemiz 2015 mali yılı gider bütçesi içerisinde bulunan programlar arasında aktarma yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
6. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
8. Kayaardı 5 ada, 2,3,4,5 ve 21 nolu parsellerin kamulaştırma veya takas yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
9. Songur Mah. 626 ada, 13 parselin kamulaştırma hususunun müzakere ve karara bağlanması.
10. Hıdırlık 3076 ada, 9 parselin satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
11. Dilek ve temenniler
12. Kapanış

Gayrimenkul Satış İlanı

2015 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin Kasım/2015 toplantısı 04 Kasım 2015 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin, 01.10.2015 tarihli Ekim/2015 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Belediyemiz 2016 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifleri, 2016 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin müzakeresi.
6. Belediyemiz ek bütçe hususunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Kardeş şehir olduğumuz Almanya'nın Melle şehrine ziyaret hususunun görüşülüp karara bağlanması.
8. Dilek ve temenniler.
9. Kapanış.

Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi İşi İhale İlanı

Hurda Satış İlanı