Duyurular

Güncelleme: 27/11/2015

2015 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin Aralık/2015 toplantısı 04 Aralık 2015 tarihine rastlayan Cuma günü saat 15:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin, 04.11.2015 tarihli toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Belediyemiz 2016 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifeleri, 2016 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin, Plan ve Bütçe Komisyonu raporuna istinaden müzakere ve karara bağlanması.
4. Belediyemiz performans programı hususundaki Plan ve Bütçe Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
5. Belediyemiz 2015 mali yılı gider bütçesi içerisinde bulunan programlar arasında aktarma yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
6. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
8. Kayaardı 5 ada, 2,3,4,5 ve 21 nolu parsellerin kamulaştırma veya takas yapılması hususunun müzakere ve karara bağlanması.
9. Songur Mah. 626 ada, 13 parselin kamulaştırma hususunun müzakere ve karara bağlanması.
10. Hıdırlık 3076 ada, 9 parselin satışı hususunun müzakere ve karara bağlanması.
11. Dilek ve temenniler
12. Kapanış

Gayrimenkul Satış İlanı

2015 yılı Kasım ayı Meclis Toplantısı Gündemi

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin Kasım/2015 toplantısı 04 Kasım 2015 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz Meclisinin 2015 yılı toplantı döneminin, 01.10.2015 tarihli Ekim/2015 toplantısında alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi.
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyon raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Belediyemiz 2016 mali yılı rüsum-harç ve ücret tarifleri, 2016 mali yılı ihzari gelir ve gider bütçesi ile bütçe kararnamesinin müzakeresi.
6. Belediyemiz ek bütçe hususunun müzakere ve karara bağlanması.
7. Kardeş şehir olduğumuz Almanya'nın Melle şehrine ziyaret hususunun görüşülüp karara bağlanması.
8. Dilek ve temenniler.
9. Kapanış.

Gayrimenkulün Kiraya Verilmesi İşi İhale İlanı

Hurda Satış İlanı