Duyurular

Niğde Belediyesi 5957 Sayılı Hal Yönetmeliği
Yayınlanma Tarihi: 10/05/2016

Tepe Bağları Mevkii III. Derece Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği
Yayınlanma Tarihi: 09/05/2016

.

2016 yılı Mayıs ayı Meclis Toplantısı Gündemi
Yayınlanma Tarihi: 27/04/2016

Gündemdeki konuları görüşülüp karara bağlamak üzere, Belediyemiz Meclisinin 2016 yılı toplantı döneminin Mayıs/2016 toplantısı 03 Mayıs 2016 tarihine rastlayan Salı günü saat 16:00'da Belediyemiz Meclis salonunda yapılacaktır.

1. Yoklama
2. Belediyemiz meclisinin 2016 yılıtoplantı döneminin, Nisan/2016 toplantısının 05.04.2016 tarihli birleşiminde alınan kararlara ait karar özetinin okunup tasvibi
3. Şehir imar planı ile ilgili İmar Komisyonu raporunun müzakere ve karara bağlanması.
4. Şehir imar planında tadilat, talep ve tekliflerin görüşülüp karara bağlanması.
5. Belediyemiz 2015 mail yılı İdare ve kesin hesap cetvellerinin görüşülmesi.
6. Hal Yönetmeliğinin müzakere ve karara bağlanması.
7. Kırbağları Mah. 451 ada 8 parselin ve yan parselin Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne tahsisi hususunda müzakere ve karara bağlanması.
8. Nar mahallesinde yeni yapılan parka Şehit Mustafa ŞAHİN isminin verilmesi hususunun müzakere ve karara bağlanması.
9. Dilek ve temenniler.
10. Kapanış.